Logo

Mali Genel Kurulu Yapıldı

  • 28 Şubat 2017
  • 604 kez görüntülendi.
Mali Genel Kurulu Yapıldı

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Mali Olağan genel kurulu Ziraat Odası Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Genel Kurul Divanın oluşması ile başladı. Divan Başkanlığına Halil Güngör, Başkan Yardımcılığına Abdurahman Acar, Katip üyeliğe İsa Uşak oy birliği ile seçildi.

Mali Genel Kurul Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Birlik başkanı Erdal Doğan, Bafra Ziraat Odasında gerçekleştirilen genel kurulda yaptığı konuşmasında,”Samsun ve ilçeleri kırmızı et üretici birliği 2017 genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz.

Şahsım ve yönetim kurulum adına, katılımınızdan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür eder, minnet ve şükranlarımı sunarım,

Değerli misafirler, kıymetli konuklar;

Samsun İli Kırmızı Et Üreticileri Birliğimiz, hakkında kısa bilgi vermek istiyorum.

Birliğimiz 37 kurucu üye ile 2005 yılında Bafra Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak kurulmuştur. Türkiye’de Karadeniz bölgesinde hayvancılık adına kurulan ilk Birlik olarak kurulduk.

2008 Yılında diğer illerin de katılımlarıyla Ankara’da üst merkez birliğini kurduk. Bugün gelinen noktada 81 ilde örgütlenmemiz tamamlanmıştır.

Bakanlığın telkinleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda, Ondokuzmayıs, Alaçam, Yakakent İlçelerini de Birliğimize dâhil ederek faaliyetini, Bafra, Ondokuzmayıs, Alaçam, Yakakent Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak sürdürmeye başladık.

2012 Mayıs ayında ise yetki alanımıza Atakum, İlkadım, Canik, Çarşamba, Tekkeköy, ,Ayvacık, Salıpazarı olmak üzere 8 ilçeyi daha dâhil ederek. Birliğimizin bugünkü üye sayısını binlere ulaştırdık.

Birliğimizin amacı: Birlik üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak, kaliteli kırmızı et ürünlerini gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarda satışına yardımcı olmak, üyelerin hayvan bakımı için bilinçlendirmek ve eğitim vermek. Bakanlığın sağladığı her türlü imkânlardan yararlandırmak. Ülke içinde ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı önlemleri alarak birlik üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak başlıca görevlerimizdir.

Saygıdeğer misafirler; Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, Tüm dünyada nüfus artışına paralel olarak beslenme ve gıda sorunu hızla artıyor. Gıda fiyatlarındaki artış yüzünden giderek daha fazla ülke açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle az gelişmiş ülkeler karnını doyurma ve hayatta kalma mücadelesi veriyor.
İnsanlığın gıda ihtiyacını karşılama dolayısıyla tarım ve hayvancılığın her geçen gün stratejik bir hal aldığını görüyoruz.

Dünyada gelişim teknoloji ve sanayileşme politikalarına rağmen hayvancılık sektörü ülke ekonomilerinde halen önemini korumaya devam ediyor.
Ülkemizde üretim girdileri ve yapısal bozukluklar yüzünden aşırı yükselen ham madde fiyat artışları istikrarsızlığa neden olmaktadır. Ülkemizdeki üretimde bu istikrarsızlığa kayıtsız kalmamaktadır.

Ülke hayvancılığımızın halen içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtulması ve tarım sektörü içinde hak ettiği seviye ulaşabilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın hayvancılığımız için acil eylem planı oluşturması, gerekmektedir.

Söz konusu politika belirlenirken hayvancılıkla ilgili tüm sektörlerin görüş ve katkılarına önem verilmeli, belirlenecek hayvancılık politikasının gereği olan radikal değişimler için yıllardır özlemi duyulan “siyaset üstü” yaklaşım temeline dayalı siyasi kararlılık sergilenmelidir.     Ortak menfaatlerin savunulması, sorunların çözümü, plan ve programların bir düzen içinde uygulanması ancak örgütlü bir yapıyla mümkündür.

Ülkemiz, toplumsal açıdan örgütlenme sürecini tam manasıyla gerçekleştirebilmiş değildir.

Örgütü olmayan, dağınık bir topluluğun sesini duyurması, sorunların çözümü için gerekli güce sahip olması bölgesel ve ülkesel düzeyde üretim planlaması yapabilmesi mümkün değildir.

Ülkemizde genellikle aile tipi küçük işletmeler şeklinde faaliyet gösteren, hayvancılığımızın en büyük sorunlarından biri de örgütsüzlük ile bunun getirdiği dağınık yapı ve plansız üretimdir. Üretimde materyalin dışarıdan alınması işletmelerin karlılığını azaltmaktadır.

Devletimizin iyi niyetle yaklaştığına inandığımız ve uygulamaya çalıştığı tarım ve hayvancılık modernizasyonuna üreticimiz entegre olamıyor. Bu entegrasyonu kesinlikle örgütler üzerinden sağlanması gerekir.

Örgütlenme noktasındaki en büyük eksikliklerden biri de ülke hayvancılığımıza ait örgütlenme çalışmalarındaki yapısal eksikliklerdir. Devlet, makro düzeyde üretim planlaması yapacak güce ve yaptırımlara sahip değildir.

Kalkınma planlarında öngörülen hedefler gerçekçi değil, bu hedeflere ulaşmak için alınan önlemler ve teşvikler yeterli değildir.

Üretim planlaması için üretici veya yetiştirici birliklerini harekete geçirecek ve yetkilendirecek yasal düzenlemeler yoktur.

Hayvancılık sektörümüz için sivil toplum örgütlerinin gerekliliği kabul edilmelidir.

Değerli konuklar; Hayvancılık ve yem sektörleriyle ilgili yetiştirici ve üreticilerin devlete bağımlılıklarını azaltılarak kendi ayakları üzerinde durmaları ve kendi haklarını savunabilecek yapıya kavuşturulmaları sağlanmalıdır.

Birliklerin kuruluşu için gereken finansal destek devlet tarafından sağlanmalıdır.

Hayvancılığa eğitim ve teknik yönden destek sağlayan üniversiteler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı araştırma kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon eksikliği bulunmaktadır.

Devletin, hayvancılıkla uğraşan her aileye eğitim götürülemeyeceği düşünülürse, örgütlenmenin ve eğitim faaliyetlerinde örgüt varlığının gerekliliği bir kez daha anlaşılacaktır.

Dolayısıyla bin bir zahmetle kurulmuş birliğimize sahip çıkarak sadece destek ve teşviklerle alakalı yaklaşım içerisinde olmamalıyız. Bizler, üretimin her aşamasında birliğimizle hareket, ederek hedeflerimizin olduğunu bilinçli olduğumuzu, bir çatı altında güçlü olduğumuzu, tüm bölgeye ve ülkeye göstermemiz gerekir.

Bu bağlamda ifade etmek istediğim kesinlikle üreticinin örgütlenmesi, örgütlü bir yapıda hareket etmesi, hedefsiz ve dağınık olmaması biz üreticilerin daha fazla kazanç elde etmemizi daha fazla üretim ve istikrarlı olmamızı sağlar.

2016 yılına kadar birliğimiz, bünyesinde kırmızı et üreten işletmelerin sorunlarına ilçe bazında çözümler aradık ve birçok problemi çözmüş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Ancak Bakanlığın mezbahanelerle ilgili yeni bir modernizasyon ve yenileme çalışmalarını başlatmaları nedeni ile Samsun’daki ilçelerimizin Tekkeköy hariç bütün belediye mezbahanelerinin kapatılması üreticimizi ciddi bir sıkıntı içerisine düşürdü. Halen daha bu belirsizliği aşmış değiliz.

İnsan sağlığını ilgilendiren bir konuyu belediyelerimizin önemsiz bir yatırımmış gibi görmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Bafra Mezbahanesi’nin sahilde en iyi mezbahane durumunda iken atıl bir mezbahaneye döndürülmesinde art niyet arıyorum. Bizlerin Bir çatı altında güçlü bir örgütümüz olduğu müddetçe sizlerin de desteği ile birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek çözemeyeceğimiz, halledemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz kalmaz. Bizler gerekirse kendi mezbahanemizi kendimiz yapabiliriz.

Değerli misafirler kıymetli konuklar, sorunlarımız, çözümü de bu kadar aşikârdır. Kırmızı Et Üreticilerini bir arada tutarak, her geçen gün daha fazla büyüyeceğimize, sizlerin sorunlarını daha yakından takip edeceğimize söz veriyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle genel kurulumuza teşriflerinizden dolayı kırmızı et üreticileri adına bir kez daha teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Genel kurulumuzun, ilimize, tüm ilçelerimize hayırlı olmasını diliyor, Saygılar sunuyorum.” dedi.

TKDK (Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan yaptığı konuşmada; “Gelişmiş ülkelerin tamamında olduğu gibi ülkemizde de artık kalkınma programlarının merkezine yerleşmiş önemli bir aktördür tarım. Biz hayvancılık işletmelerine olan yatırımlara %60 -70 aralığında hibe veren bir kurumuz. Yine tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi,pazarlanmasına yönelik olan yatırımlara da %50 hibe veriyoruz.

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında nüfusu 20 binin altında olan kırsal alan diye tarif ettiğimiz bölgeler de arıcılık, süs bitkisi, meyve, sebze, sera, yenilenebilir enerji yatırımları, kültür balıkçılığı, mikro işletmeler, el sanatlarına yönelik yatırımlara %65 oranında hibe vermekteyiz. Bafra İlçemiz önemli ilçelerimizden biri. Bugüne kadar en fazla proje alınmış, üçüncü sırada olan bir ilçemiz. Hibe alma sıralamasında da beşinci sırada yer alıyor. Bugüne kadar 74 projeyi hayata geçirebildik.

Bafra ilçemizde 19 milyon TL civarında yatırımı olan 19 proje kapsamında üretici ve yatırımcılarımıza yaklaşık 9 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdik. Bu kapsamda biz dört adet süt işletmesini destekledik. Yine bir adet et üreten tarımsal işletmemizi destekledik. 63 adet traktör ve çiftlik faaliyetlerinde kullanılan makine ve ekipman projeleri desteklendi. Bu ve benzeri bir çok destekleme yapıldı ve bundan sonraki dönemlerde de Bafra İlçemizde bu tür desteklemelerimiz devam edecek.

Özellikle manda sütü ve buna bağlı olarak kaymak,yoğurt ve peynir markalaşılması gereken alanlar olup bu alanlarda desteklemeye devam edeceğiz. Yine güzel bir gelişme Bafra Organize Sanayi Bölgemizde yer ayrılan sera bölgesinde çalışmalar başlamak üzere inşallah bu sene tahsis işlemleri tamamlanırsa biz buranın tamamının projelendirilmesine talibiz. Özellikle küçükbaş hayvan üretimiyle ilgili projelerinizi bekliyoruz ki eğer birlik çatısı altında koordineli çalışmalar olursa verimin artacağını düşünüyoruz. Biz her zaman sizin yanınızdayız, önemli olan samimiyet. Biz danışmanlarımızdan çok şey bekliyoruz.

Danışmanlarımızdan kaliteli, sürdürülebilir proje bekliyoruz. Bu projeleri bulurken ilgili sektör temsilcileri, kooperatif başkanlarımız, köylerde muhtarlarımızla ile istişare ederek uygun projeleri bize getirmelerini istiyoruz. Bu toplantının ülkemiz ve Baframıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel yaptığı konuşmasında; “Dünya ölçeğine göre ülkemizde et fiyatları yüksek. Bunun için çiftçimizin desteklenerek üretim artışını geliştirmemiz gerekir. Bunun için ciddi tedbirler almamız gerekir. Bafra Ovası verimli topraklarıyla tarıma elverişli, her türlü sebze ve meyvelerin yetişeceği iklime sahiptir. Bu şansı iyi kullanmamız gerekir. Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun sunduğu imkanlardan azami derece de faydalanmamız gerekir. Gördüğüm kadarıyla bu desteklerden faydalanan çiftçilerimiz var.

Bunun sayısını daha da arttırmalıyız. Bu çalışmalarda Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz her zaman sizlerin yanında olacağız. Genel kurulunuzun hayırlı olmasını ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” dedi.

Daha sonra Sorumlu Müdür Esra Yöro Yılmaz tarafından yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporları okundu ve gündem maddeleri, mali bilanço oy birliği ile ibra edilerek karara bağlandı.

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Mali Genel Kurulu’na Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Belediye Başkan yardımcısı Hüseyin Çamaş, TKDK (Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, birlik üyeleri ve üreticiler katıldı.

 

 

 

Mali Genel Kurulu Yapıldı Sayfasını Sosyal Medyada Paylaş

Mali Genel Kurulu Yapıldı Etiketleri